MIG MEDIA

PUTOKAZI

Za naše klijente radimo reklame, reklamne natpise, svjetleće reklame, toteme, jarbole za zastave, putokazne panoe i slično na lokacijama gdje se nalaze poslovni prostori ili u neposrednoj blizini poslovnog prostora. Ova usluga uključuje legalizaciju, odnosno pribavljanje potrebnih dozvola, izradu i montažu reklama.

Ukoliko klijent želi postaviti putokaze ili reklamne panoe koji će dovesti kupca do njegovog poslovnog prostora, mi ćemo izraditi projekt sa procjenom i prijedlogom ključnih lokacija za postavljanje reklamnih panoa i putokaza.

ŽELITE LI RADITI S NAMA?