Reklame na fasadama

    • Reklame na fasadama – wallscape obično se nalaze na velikim, čistim pročeljima zgrada. Mogu se postavljati u manjim formatima na posebno i za pojedinog klijenta ciljano odabranim lokacijama.