Legalizacija u vanjskom oglašavanju

Za klijente koji žele postaviti reklamu na vlastitim poslovnom prostoru i/ili u blizini poslovnog prostora, ili su je već postavili, provodimo postupak legalizacije, odnosno pribavljanja potrebnih dozvola.

Klijentu ćemo kao prvo savjetovati koje su mogućnosti postavljanja reklame, obzirom na propise i zakonsku regulativu. Kada se odredi lokacija i vrsta reklame izraditi ćemo projektnu dokumentaciju i provesti postupak pribavljanja dozvola. Projektna dokumentacija uključjuje: Idejno rješenje ili projekt, Glavni projekt, Statički proračun, ako je pano osvijetljen Elektroprojekt, Fotomontažu, Tehnički opis i skicu reklame.

Prema trenutno važećim propisima (Zakon o gradnji NN 153/13, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 7/14, Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 41/15 i NN 75/15)  svi reklamni panoi koji se postavljaju na zemljištima u privatnom vlasništvu (zemljišta u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, oism javnih površina) mogu se postavljati bez građevinske dozvole, u skladu sa Glavnim projektom koji mora sadržavati potvrde javnopravnih tijela propisane posebnim propisima, te nakon izgradnje pribaviti uporabnu dozvolu.

Dana 9.12.2016. godine Grad Velika Gorica objavio je novi Pravilnik o postavljanju antena, uređaja i reklamnih predmeta na području Grada Velike Gorice i Odluku o komunalnom redu, kojima se regulira postavljanje reklama na području Grada Velika Gorica (sl. Glasnik Grada Velika Gorica br 10/2016, od 9.12.2016.).