Bigboards

  • Dvostrani osvijetljni panoi, veličine reklamne površine 10x5m
  • Zakupljuju se obično na duži period, 6-12 i više mjeseci
  • Nalaze se na reprezentativnim lokacijama, dominiraju veličinom i vidljivošću