Proizvodi i usluge

U našoj ponudi nalaze se reklamne površine različitih veličina i formata na vrhunskim lokacijama. Sve lokacije odlikuje odlična vidljivost i smještaj uz prometnice sa najjačim frekvencijama prometa. Površine su osvijetljene, a panoi izrađeni od vrhunskih materijala i estetski oblikovani tako da na najbolji način istaknu reklamnu poruku.

BIGBOARD 10 x 5 m

Reklamna površina velikog formata koja se nalazi na ključnim prometnicama, Vaša poruka biti će sigurno primijećena

FASADE I SKELE

Spektakularne reklamne površine koja se postavljaju direktno na vanjsku površinu zgrade u urbanim sredinama i namjenjene su dugotrajnom korištenju

CUSTOM MADE VANJSKO OGLAŠAVANJE

Postavljaju se na ključnim pozicijama koje kupca ili klijenta bezbrižno vode do ciljanog objekta.

SAVJETOVANJE U VANJSKOM OGLAŠAVANJU

Prijedlozi lokacija i medija za potrebe pojedinih kampanja…

LEGALIZACIJA U VANJSKOM OGLAŠAVANJU

Provođenje postupka legalizacije već postavljenih reklamnih objekata…