Tko smo

Tvrtka MIG media d.o.o. je osnovana 2006. Godine. Direktorica MIG medije je Mirjana Leskovar, koja je prije osnivanja MIG medie radila kao Direktorica razvoja u Metropolis Mediji, jednoj od prvih tvrtki za vanjsko oglašavanje na hrvatskom tržištu.

Naša je želja i nastojanje pružiti klijentu prvoklasnu uslugu. Osim odličnog poznavanja tržišta vanjskog oglašavanja i stručnosti, u poslovanju smo pouzdani i odgovorni. Povjerene poslove obavljamo pravovremeno, temeljito i profesionalno, a svakom klijentu posvećujemo maksimalno potrebno vrijeme i pažnju.

Što radimo

MIG media je tvrtka specijalizirana za vanjsko oglašavanje. Dugogodišnje iskustvo u poslovima vanjskog oglašavanja omogućilo nam je izgradnju  prvoklasnih oglasnih površina  velikog formata na vrhunskim lokacijama. Sve naše lokacije odlikuje odlična vidljivost i smještaj uz prometnice sa najjačim frekvencijama prometa. Sve površine su osvijetljene, a panoi su izrađeni od vrhunskih materijala i estetski oblikovani tako da na najbolji način istaknu reklamnu poruku.

Bavimo se postavljanjem „custom made“ reklama, odnosno postavljanjem reklama prema spececifičnim zahtjevima klijenata.  Često puta klijenti trebaju oglas, reklamu ili putokaz na nekoj specifičnoj poziciji. Ponekad upravo na tom mjestu ili uopće nema panoa, ili je postojeća oglasna površina zauzeta. U takvim situacijama mi predlažemo moguću lokaciju ili lokacije za postavljanje panoa i odrađujemo cijeli posao od ugovaranja sa vlasnikom zemljišta, pribavljanje svih potrebnih dozvola, do izrade i montaže panoa.  Dobro poznavanje tržišta, zakonske regulative i propisa, omogućuje nam da cijeli postupak završimo u puno kraćem roku, a često i uz manje troškove nego kada to rade klijenti u vlastitom aranžmanu.

Upravo ta znanja omogućuju nam da za klijente provedemo i postupak legalizacije reklamnih panoa, natpisa, totema, zastava i sl. .Sve više gradova i općina provodi strožu kontrolu legalnosti postavljenih reklama. U slučajevima kada klijent nema dozvolu za postavljene reklame ili otvara novi poslovni prostor, a ima potrebu za postavom reklame ili natpise, može nas angažirati za pribavljanje svih za to potrebnih dozvola.

Osim navedenih poslova, klijent može dobiti potreban savjet ili informaciju vezanu za vanjsko oglašavanje.  Bilo da se radi o detaljnom snimanju stanja na terenu sa preciznim prikazom postojećih i mogućih lokacija za vanjsko oglašavanje koje dostavljamo u obliku Projekta sa tekstualnim opisom, fotodokumentacijom i kartama sa ucrtanim lokacijama,  ili da se radi o pronalaženju vlasnika pojedinog panoa koji klijent želi zakupiti, a ne zna čiji je, kod nas uvijek može dobiti brzi i precizan odgovor.